જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

જેવું વિચારીએ તેવા બનીએ ~ ધમ્મપદ -૧

લેખક : ઓશો


Jevu Vicharie Teva Banie ~ Dhammapada -1

Author : Osho

Price: 170.00
FREE Shipping in INDIA *(Conditions Apply)

Free shippingFREE Shipping in INDIA *


Cash On Delivery Cash on delivery


Express Courier Express Courier Service *


Book Details


Transliteration

  • Title : Jevu Vicharie Teva Banie ~ Dhammapada -1
  • Author: Osho
  • Translator : Harin Vadodaria
  • Publication Year : 2018
  • First Edition : 2012
  • ISBN : 9788190681186
  • Pages : 230
  • Binding : Paperback
  • Language : Gujarati

You may also like

Oshoni Antardrashti - Osho Frangrance
125.00

Sajag Mrutya Ane Jati-Smaran
by Osho
25.00

Bhakti
by Osho
120.00

Jivan Mrutyu
by Osho
100.00

Bharatna Salagata Prashno
by Osho
500.00

Pachhala Janmni Smruti
by Osho
25.00

Yog : Chhalang
by Osho
140.00

Mukti ~ Freedom
by Osho
120.00