જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

પ્રેરણાનું વિજ્ઞાન

લેખક : બ્રાયન ટ્રેસી


Prerananu Vigyan - The Science of Motivation

Author : Brian Tracy

Price: 225.00
FREE Shipping in INDIA *(Conditions Apply)

Free shippingFREE Shipping in INDIA *


Cash On Delivery Cash on delivery


Express Courier Express Courier Service *


Book Details


Transliteration

  • Title : Prerananu Vigyan - The Science of Motivation
  • Author: Brian Tracy
  • Translator : Swati Vasavada
  • Publication Year : 2018
  • ISBN : 9789386867810
  • Pages : 218
  • Binding : Paperback
  • Language : Gujarati

You may also like

Communication : Safalatana 50 Sutro
200.00

Tech Genius Steve Wozniak
70.00

Madhav ~ The Ultimate Leader
300.00

Krodhthi Melavo Mukti
30.00

Management funda
125.00

Safalatana Sapana Kem Sakaar Karsho ?
100.00

Atmvishwas Kem Khilavasho ?
75.00

The Billion Dollar Book ~ Gujarati
350.00