જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

સમાજશાસ્ત્ર પેપર -૩ : સમાજશાસ્ત્રની વિવિધ શાખાઓ

લેખક : અશોક મુંગરા


Samajshastra Paper -3 : Samajshastrani Vividh Shakhao

Author : Ashok Mungara

Price: 300.00
FREE Shipping in INDIA *(Conditions Apply)

Free shippingFREE Shipping in INDIA *


Cash On Delivery Cash on delivery


Express Courier Express Courier Service *


Book Details


Transliteration

  • Title : Samajshastra Paper -3 : Samajshastrani Vividh Shakhao
  • Author: Ashok Mungara
  • Publication Year : 2014
  • ISBN : 9788170570670
  • Pages : 412
  • Binding : Paperback
  • Language : Gujarati

You may also like

Saral Vedic Ganit - Vedic Mathematics Made Easy
160.00

Vanijya Ane Bhasha Vyavahar
70.00

Patra Arji Ane Ahewallekhan
75.00

Samiksha Ane Apathit
140.00

Zadapi Ganit
300.00

Navneet General Knowledge 2018
250.00

Bharatno Itihas
300.00

Steel Frame
225.00