જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

સરળ વૈદિક ગણિત

લેખક : ધવલ બથિયા


Saral Vedic Ganit - Vedic Mathematics Made Easy

Author : Dhaval Bathia

Price: 160.00
Out of Stock.   

Notify me when this product is in stock:

Free shippingFREE Shipping in INDIA *


Cash On Delivery Cash on delivery


Express Courier Express Courier Service *


Book Details


Transliteration

  • Title : Saral Vedic Ganit - Vedic Mathematics Made Easy
  • Author: Dhaval Bathia
  • Translator : Kruti K. Trivedi
  • Publication Year : 2014
  • First Edition : 2011
  • ISBN : 9788184952148
  • Pages : 216
  • Binding : Paperback
  • Language : Gujarati

You may also like

Maa Tuze Salaam
75.00

Adbhut Childrens Encyclopedia Chheep Ane Ashmil
110.00

Khovayela Khajanani Khojma
100.00

Chess Shikhie Ramata Ramata
140.00

Pride and Prejudice ~ Gujarati
100.00

Khunini Saan
100.00

Sherlock Holmes Ni Jasusi KAthao
125.00

Avakashi Shuttle : Gai Kaal, Aaj Ane Aavatikaal
180.00