જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

સારું મેનેજમેન્ટ અઘરું નથી

લેખક : શરુ રાંગણેકર


Saru Management Agharu Nathi

Author : Sharu Ranganekar

Price: 100.00
FREE Shipping in INDIA *(Conditions Apply)

Free shippingFREE Shipping in INDIA *


Cash On Delivery Cash on delivery


Express Courier Express Courier Service *


Book Details


Transliteration

  • Title : Saru Management Agharu Nathi
  • Author: Sharu Ranganekar
  • Translator : Dinesh Thakar
  • Publication Year : 2012
  • ISBN : 9789381443392
  • Pages : 128
  • Binding : Paperback
  • Language : Gujarati

You may also like

Time Management Ane Safalta
125.00

Magic of Thinking Success - Gujarati
179.00
199.00

Do it now
58.00
65.00

Virat Svapn - Dreaming Big
380.00

Aadatthi Safalata - Safalatani Aadat
65.00

Safalatane Banavo Sathidar
80.00

Safalatana Sapana Kem Sakaar Karsho ?
100.00

Power of your subconscious mind (Gujarati)
202.00
225.00