જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

સ્ટીવ જોબ્સ : અધિકૃત જીવનચરિત્ર

લેખક : વોલ્ટર આઈઝેકસન


Steve Jobs : Exclusive Biography

Author : Walter Isaacson

Original Price: 450.00
Discount: 10%
Price: 405.00
FREE Shipping in INDIA *(Conditions Apply)

Free shippingFREE Shipping in INDIA *


Cash On Delivery Cash on delivery


Express Courier Express Courier Service *


Book Details


Transliteration

  • Title : Steve Jobs : Exclusive Biography
  • Author: Walter Isaacson
  • Translator : Dilip Gohil
  • Publication Year : 2018
  • First Edition : 2012
  • ISBN : 9789351227922
  • Pages : 520
  • Binding : Paperback
  • Language : Gujarati

You may also like

Zabkar-1
40.00

101 Vishvavyapi Super Brands
180.00

Mahatvakanksha : Jivanshikhare Pahonchavani Jadibu.....
130.00

Puran Purush
245.00

The Sardar
125.00

Maharshi Yagnyavalkya
35.00

Safal Leadership Kem Khilavasho ?
160.00

Ishu Khrist
50.00