જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

ટાઈમ મેનેજમેન્ટ*

લેખક : બી એન દસ્તૂર


Time Management*

Author : B N Dastoor

Price: 50.00
FREE Shipping in INDIA *(Conditions Apply)

Free shippingFREE Shipping in INDIA *


Cash On Delivery Cash on delivery


Express Courier Express Courier Service *


Book Details


Transliteration

  • Title : Time Management*
  • Author: B N Dastoor
  • Publication Year : 2014
  • ISBN : 9788177901368
  • Pages : 50
  • Binding : Paperback
  • Language : Gujarati

You may also like

Tak Zadapava Taiyar Raho
100.00

Svasamvad Ka Jadoo
140.00

Nishfal Thavu Jaruri Sha Mate Chhe ?
160.00

Managementni Bodhkathao
50.00

Sada Safal Hanuman
125.00

Rich Dad Business School
195.00

Computerji : Azim Premji
140.00

Netaona Prerak Vicharo
140.00