જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

વિનોબાજીનાં ગીતા પ્રવચનો

લેખક : વિનોબા ભાવે


Vinobajina Gita Pravachano

Author : Vinoba Bhave

Price: 70.00
FREE Shipping in Gujarat on orders over 699/-.

Free shippingFREE Shipping in Gujarat on orders over 699/-.


Cash On DeliveryCASH ON DELIVERY (THROUGH INDIAN POST)


Express Courier EXPRESS COURIER SERVICE FOR PRE-PAID ORDERS


Book Details


Transliteration

  • Title : Vinobajina Gita Pravachano
  • Author: Vinoba Bhave
  • Publication Year : 2018
  • First Edition : 1960
  • Pages : 234
  • Binding : Paperback
  • Language : Gujarati
  • Reprint : 62nd

You may also like

Valmiki Ramayan-Saar
250.00

Astitvano Utsav
350.00

Krishnaleela Madhur Madhur
95.00

Garudpuran - Tatvik Arthghatan
125.00

Manusmruti - Shloko Ane ArthSahit
250.00

Raghupati Raghav Rajaram
70.00

Mahabharat Saar
250.00