જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

World's Largest Online Gujarati Book store

New Releases in Gujarati BooksView All


Olakh Pared


90.00


Lekhavali


120.00


Ek Sthal Bhutaval


140.00


Tundiltundika Padyavarta


160.00

Special Offers on Gujarati Books View All


Bharatno Sanskrutik Itihas


1350.00
1500.00


Saurashtrano Itihas


765.00
850.00


Vishwasnu Everest ~Born Again .....


135.00
150.00


Not Without My Daughter ~ Guja.....


202.00
225.00

Best Sellers Gujarati BooksView All


Sherlock Holmes Ni Sahaskathao.....


125.00


Shikshan


50.00


Cardiogram


125.00


Satyani shodhma


140.00

Recently Sold Gujarati Books View All


Algari Rakhadpatti


100.00


Pruthviraj Chauhan


40.00


Yaad Piya Ki Aaye


175.00


Kuchh Yaad Inhe Bhi Kar Lo


175.00

All Gujarati Translations View All


Antim Prayan


180.00


Vishvashreshth Navalkathao


300.00


Albert Einstein


125.00


Sarth Gyaneshvari


800.00