General Recipes  (વિવિધ વાનગીઓ)

Sort by :

Khata Rahe Mera Dil

Jay Vasavada     300.00
BuyDetails

Khata Rahe Mera Dil

270.00    300.00

Tasty Jain Vanagio

Surbhi Vasa    
BuyDetails

Tasty Jain Vanagio

160.00   

Aneri Vangio

Nayana Shah    
BuyDetails

Aneri Vangio

200.00   

Cake Pudding Chocolate

Sadhana Thakkar    
BuyDetails

Cake Pudding Chocolate

125.00   

Taste ma Best

Jenish Parmar    
BuyDetails

Taste ma Best

275.00   

Lakhvaiyagiri

Aruna Jadeja    
BuyDetails

Lakhvaiyagiri

90.00   

Rajwadi Jaman

Sadhana Thakkar    
BuyDetails

Rajwadi Jaman

125.00   

Roti Subji Punjabni

Purvi Nanavati    
BuyDetails

Roti Subji Punjabni

100.00   

Chatakedar Chinese Vanagio

Purvi Nanavati    
BuyDetails

Chatakedar Chinese Vanagio

100.00   

Microwave Cookery

Sadhana Thakkar    
BuyDetails

Microwave Cookery

100.00   

International Food

Sadhana Thakkar    
BuyDetails

International Food

100.00   

Cocktails - Mocktails - Ice Cr...

Sadhana Thakkar    
BuyDetails

Cocktails - Mocktails - Ice Cream

125.00   

Convectionno Karishma

Sadhana Thakkar    
BuyDetails

Convectionno Karishma

150.00   

Chataka Chinesena

Sadhana Thakkar    
BuyDetails

Chataka Chinesena

120.00