Harish Parekh (Dr)   (હરીશ પારેખ (ડો))

Sort by :

Shri Krushnani Pathshala

Harish Parekh (Dr)     120.00
BuyDetails

Shri Krushnani Pathshala

108.00    120.00

Time Management

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Time Management

22.00   

Sahas

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Sahas

22.00   

Purusharth

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Purusharth

22.00   

Nari

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Nari

22.00   

Leadership *

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Leadership *

22.00   

Behaviour

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Behaviour

22.00   

Shraddha

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Shraddha

22.00   

Knowledge

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Knowledge

22.00   

Dampatya

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Dampatya

22.00   

Anand

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Anand

22.00   

Sanskaar

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Sanskaar

22.00   

Prerana

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Prerana

22.00   

Positive Thinking

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Positive Thinking

22.00   

Personality

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Personality

22.00   

Dhyey

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Dhyey

22.00   

Baal Kelavani

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Baal Kelavani

22.00   

Attitude

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Attitude

22.00   

Atmvishwas*

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Atmvishwas*

22.00   

Charitrya

Harish Parekh (Dr)    
BuyDetails

Charitrya

22.00