જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

ધીરુભાઈ અંબાણી : અવરોધોની આરપાર

લેખક : એ જી કૃષ્ણમૂર્તિ


Dhirubhai Ambani : Avarodhoni Aarpar

Author : A G Krishnamurthy

Price: 120.00
FREE Shipping in INDIA *(Conditions Apply)

Free shippingFREE Shipping in INDIA *


Cash On Delivery Cash on delivery


Express Courier Express Courier Service *


Book Details


Transliteration

  • Title : Dhirubhai Ambani : Avarodhoni Aarpar
  • Author: A G Krishnamurthy
  • Publication Year : 2017
  • First Edition : 2008
  • ISBN : 9789351227038
  • Pages : 120
  • Binding : Paperback
  • Language : Gujarati

You may also like

Sogandnamu
250.00

Market Funda
150.00

Safal Vyaktivisheshoni Sidhhino X Ray
75.00

Ganitagn Kaparekar - Jivan Ane Karya
140.00

Who Moved My Cheese? ~ Gujarati
125.00

Power Of Positive Thinking
180.00
200.00

Himalayvasi Guruna Sannidhyama : Ek Yogini Atmkath.....
450.00

Corporate Guru Dhirubhai Ambani
100.00