જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

લીડરશિપ**

લેખક : સુરેશ અલકા પ્રજાપતિ


Leadership**

Author : Suresh Alka Prajapati

Price: 40.00
FREE Shipping in INDIA *(Conditions Apply)

Free shippingFREE Shipping in INDIA *


Cash On Delivery Cash on delivery


Express Courier Express Courier Service *


Book Details


Transliteration

  • Title : Leadership**
  • Author: Suresh Alka Prajapati
  • Publication Year : 2014
  • First Edition : 2013
  • Pages : 32
  • Binding : Paperback
  • Language : Gujarati

You may also like

Tame Kharekhar Business Chalavo Chho Ke Chalye Rak.....
112.00
125.00

Communication : Safalatana 50 Sutro
200.00

Steve Jobs : Exclusive Biography
405.00
450.00

Virat Svapn - Dreaming Big
380.00

Sapanani Siddhina Shikhare
60.00

Man Ane Smaran
40.00

Awaken The Giant Within - Gujarati
449.00
499.00

MBA At 16 - Gujarati
140.00