જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

કોર્પોરેટ સ્ટોરી

લેખક : સુરેશ અલકા પ્રજાપતિ


Corporate Story

Author : Suresh Alka Prajapati

Price: 40.00
FREE Shipping in INDIA *(Conditions Apply)

Free shippingFREE Shipping in INDIA *


Cash On Delivery Cash on delivery


Express Courier Express Courier Service *


Book Details


Transliteration

  • Title : Corporate Story
  • Author: Suresh Alka Prajapati
  • Publication Year : 2013
  • Pages : 32
  • Binding : Paperback
  • Language : Gujarati

You may also like

Dhyey : Nirdhar Ane Prapti
60.00

Powerful Bano Vikramaditya Buddhithi
135.00

Shikho Hypnotism
120.00

Jeet Tamari - You Can Win
299.00

Think Big !
150.00

Ath Shri Walmart Katha
70.00

Man Na Moti
120.00

Design Your Brain To Be A Super Human
180.00