જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

શેરલોક હોમ્સની રહસ્યકથાઓ

લેખક : આર્થર કોનન ડોઈલ


Sherlock Holmes Ni Rahasyakathao

Author : Arthur Conan Doyle

Price: 125.00
FREE Shipping in INDIA *(Conditions Apply)

Free shippingFREE Shipping in INDIA *


Cash On Delivery Cash on delivery


Express Courier Express Courier Service *


Book Details


Transliteration

  • Title : Sherlock Holmes Ni Rahasyakathao
  • Author: Arthur Conan Doyle
  • Translator : Jyotikumar Vaishnav
  • Publication Year : 2015
  • First Edition : 2014
  • ISBN : 9789382593300
  • Pages : 160
  • Binding : Paperback
  • Language : Gujarati
  • Reprint : 2nd Reprint

You may also like

Adbhut Childrens Encyclopedia Jangalo
110.00

Jivati Varata
150.00

Jivatu Jungle
85.00

Dr Vikram Sarabhai
70.00

Sardar Vallabhbhai Patel*
70.00

Ganit Sathe Gnyangammat
125.00

What - Shu
100.00