જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

વાણિજ્ય અને ભાષાવ્યવહાર

લેખક : મહિપત રાઓલજી (સંપાદક)


Vanijya Ane Bhasha Vyavahar

Author : Mahipat Raolji (Editor)

Price: 70.00
FREE Shipping in INDIA *(Conditions Apply)

Free shippingFREE Shipping in INDIA *


Cash On Delivery Cash on delivery


Express Courier Express Courier Service *


Book Details


Transliteration

  • Title : Vanijya Ane Bhasha Vyavahar
  • Author: Mahipat Raolji (Editor)
  • Editor : Mahipat Raolji
  • Publication Year : 2006
  • Pages : 128
  • Language : Gujarati

You may also like

Vastunishth Samanya Gyan GK 2016
175.00

Samiksha Ane Apathit
140.00

78 Solved Papers : GPSC Ane SPIPA
400.00

Aasan Gujarati
220.00

Samajshastra Paper -3 : Samajshastrani Vividh Shak.....
300.00

Tame IAS Kevi Rite Bansho ? Vol. 1
350.00

Gujarat General Knowledge ~ Ek Abhyas
269.00
299.00

Zadapi Ganit
300.00